ID:
Heslo:

MAFIA Cup
a
Krajský přebor mládeže plastikovém modelářství

Datum a místo konání:

11. května 2024 Krajská vědecká knihovna Liberec


Rumjancevova 1362/1, Liberec I – Staré Město 460 01 Liberec GPS souřadnice: 50.7716811,15.0586

Pořadatel:

SPL Liberec - Spolek přátel letectví modelářský klub p.s.


Program:

08:00 – 10:00 - přejímka modelů
10:30 - zahájení soutěže
10:45 - zahájení hodnocení modelů
11:00 – 15:00 - prohlídka modelů pro veřejnost
15:00 – 15:30 - vyhlášení výsledků, předání cen
15:30 - vydání modelů, odjezd účastníků

Parkování:

Vozidla možno zaparkovat na přilehlých parkovištích, většina s parkovacími automaty (placení od 8:00 do 13:00 hod., nebo v blízkém obchodním centru PLAZA - zdarma)

Sponzoři:

Krajský přebor mládeže v plastikovém modelářství

Ředitel soutěže: Tomáš Turek

Sportovní komisař: Pavel Klouček

Soutěžní kategorie:

Letadla I.b + I.a (1/48 a 1/32)
Letadla I.c + I.d (1/72 a 1/144)
Bojová technika II.a (1/35)
Bojová technika II.b (1/48)
Bojová technika II.c (1/72)
Lodě a ponorky (bez rozlišení měřítka)
Diorámy (bez rozlišení měřítka)

Věkové kategorie:

1. mladší žáci (rok narození 2012 a mladší)
2. starší žáci (rok narození 2009 až 2011)
3. kadeti (rok narození 2006 až 2008)

V případě, že nebudou ve věkových kategoriích tři modely ve vyhlášené kategorii, dojde k jejich sloučení.

Startovné: 0,- Kč

- Přihlášení modelu: elektronicky od 10. 4. 2024. Přihlášení je nutné nejpozději do pátku 10. 5. 2024 do 12.00 hod. Přímo na soutěži pak pouze ve výjimečných případech.
- Modely budou hodnoceny podle „Organizačních a bodovacích pravidel pro soutěže plastikových modelářů SMČR“, k dispozici zde: http://www.ipmscze.cz
- Vzhledem ke statusu bodovací soutěže je nutné doložit podklady použité při stavbě. Minimálně však stavební návod.
- Modely hodnotí vyškolení rozhodčí z řad rozhodčích SMČR.
- Počet modelů od jednoho modeláře je omezen na jeden pro každou vyhlašovanou kategorii.
- Tři nejlepší modely v každé kategorii budou odměněny diplomem a věcnou cenou

Mafia Cup 2024

Soutěžní kategorie :

A - Letadla 1/32 - senioři,+AJ - Letadla junioři
B - Letadla 1/48 - senioři,+EJ - Technika junioři
C - Letadla 1/72 - senioři,
D - Letadla 1/144 - senioři,
E - Technika 1/35 - senioři,
F - Technika 1/48 - senioři*,
G -Technika 1/72 - senioři,
H – Lodě a ponorky
I - Automobily a motocykly – bez rozdílu měřítka
J - Busty a figurky – bez rozdílu měřítka
K - Diorámy - bez rozdílu měřítka

kategorie junior zahrnuje mládež do 18 let
+ v případě více jak 5 modelů proudových nebo vrtulových nebo dvojplošníků bude kategorie rozdělena na samostatné kategorie těchto typů
* v případě méně než 5 modelů bude kategorie F zařazena pod E

Speciální kategorie : (bez rozdílu měřítek)

Best of British - nejlepší model letadla v kamufláži RAF
Cena Dr. Kelímka - nejlepší model s vlastnoručně zhotovenými detaily – bez komerčních doplňků
Best of MAFIA - model s nejlepší geometrií
Rónin Trophy/DEAD Design - o nejlépe provedenou kamufláž japonského letadla. Vítěz obdrží speciální putovní cenu z Japonska
Napínáky a dráty - nejlepší model letadla s lanovými výplety

Při hojné účasti pořadatel omezí počet modelů v kategorii od každého účastníka. Soutěž je otevřena pro všechny modeláře. Zastoupení účastníka (proxy) je přípustné.
Tři nejlepší modely v každé kategorii budou odměněny diplomem a v případě juniorů i věcnou cenou.

Startovné : 30,- Kč za první model, 10,- Kč za každý další

Rozhodčí :

Soutěž bude hodnocena rozhodčími, kteří budou určeni v den konání soutěže. Hodnotit budou tzv. porovnávacím způsobem, kdy na základě svých zkušeností sestaví pořadí modelů. Rozhodčí budou určeni ze zástupců různých klubů, aby byla zajištěna objektivita rozhodování.

Organizační výbor:

ředitel soutěže Tomáš Turek, kerut.tom@gmail.com
výpočetní technika: David Maier

Těšíme se na vás


© 2010 DMA